Wolontariat i jego forma

Witamy w serwisie przyjazniludziom.org.pl!

Istnieje wiele rozmaitych form wspierania osób potrzebujących, jakie określane są mianem wolontariatu. To dobrowolne aktywności wspierające zwłaszcza ludzi w pilnych potrzebach, bądź osoby, których los nie oszczędzał – osoby chore, hospitalizowane, a nawet seniorzy czy ludzie przebywający w hospicjach. Mowa może być również o wolontariacie w nieco innym wymiarze, a mianowicie na szczeblu kształcenia czy rozwoju, a w zasadzie samodoskonalenia swych umiejętności, co wiąże się z faktem, że istnieje coś takiego jak wolontariat szkolny oraz wolontariat pracowniczy. W niniejszym serwisie znajdziecie sporo artykułów opisujących poszczególne, wyżej wymienione rodzaje pracy filantropijnej, humanitarnej i charytatywnej, niemniej jednak nie zapominajmy także o zwróceniu uwagi na trzy do tej pory jeszcze nie wymieniane formy wolontariatu, jakimi są na przykład wolontariat seniorów, e-wolontariat czy wolontariat międzynarodowy.

Do przeczytania:

Chłopiec z mikrofonem wolontariat

Czym się każdy z nich charakteryzuje?

Wolontariat seniorów stanowi taki rodzaj wsparcia społecznego osób w potrzebie, który realizowany jest przez osoby w podeszłym wieku i co ważne, to oni są wolontariuszami, a nie osobami, którym udziela się potrzebnego wsparcia! W ten sposób starsi ludzie mogą realizować się, mając poczucie satysfakcji, że mimo starczego wieku nadal są do czegoś bardzo potrzebni. Jest to ich zaangażowanie dobrowolne i poświęcenie własnego czasu. W przypadku wolontariatu międzynarodowego z kolei, warto wspomnieć o formie pomocy zagranicznej, a mianowicie często wiąże się to z rozlicznymi programami, czy też wielorakimi projektami, jakie realizowane są na obszarze innego kraju.
Autor: