Wolontariat indywidualny

0 Comments
Dziewczynka wolontariusz z sercem

W ramach wolontariatu można realizować bardzo rozmaite formy aktywności społecznej. Jej wymiar jest uzależniony od tego, co konkretnie chce robić wolontariusz i na jakiego rodzaju działalności mu najbardziej zależy. W związku z powyższym, warto zwrócić uwagę na nasz artykuł, w którym odniesiemy się do dostępnych form pracy w wolontariacie. O czym mowa? Na pewno trzeba […]

Wolontariat szkolny i pracowniczy

0 Comments

Wolontariatów może być mnóstwo, jeżeli chodzi o ich rodzaj oraz formę, w jakiej aktywność społeczna jest realizowana. To, co jest wspólne dla wszystkich typów wsparcia, to zwłaszcza brak jakichkolwiek środków pieniężnych uzyskiwanych jako wynagrodzenie materialne za świadczoną pomoc. Niemniej jednak, spośród szeregu rozmaitych rodzajów wolontariatu, wyszczególnia się zwłaszcza dwa podstawowe, jakie zdobyły chyba na dziś […]