Wybrane formy wolontariatu

0 Comments

Działanie w wolontariacie, czyli dobrowolnej pracy możliwe jest na różnorodne sposoby, co wynika przede wszystkim z tego względu, że jest cała masa rozmaitych form wsparcia w tym przypadku. Warto zwrócić szczególną uwagę na przykład na wolontariat realizowany indywidualnie, ale także wolontariat zawodowy, pracę z grupą, czy też wolontariat okolicznościowy. W dalszych fragmentach opiszemy kilka najważniejszych […]

Wolontariat – charakterystyka aktywności

0 Comments

Termin wolontariat wiąże się z łacińskim słowem oznaczającym dobrowolny i taki właśnie okazuje się być charakter tego rodzaju pracy. Na początku wolontariat istniał po to, żeby wspierać osoby w nagłych, pilnych potrzebach. Ogólnie rzecz biorąc jednak z czasem skala niesienia pomocy zupełnie bezinteresownie, nie oczekując w zamian na wynagrodzenie materialne zaczęła się rozszerzać do tego […]

Najpowszechniejsze formy wsparcia

0 Comments

Zanim podejmiesz decyzję o tym, że chcesz nieść pomoc i wsparcie potrzebującym, działając w formie dobrowolnego i niewiążącego się z wynagrodzeniem materialnym wolontariatu, koniecznie przeczytaj niniejszy poradnik. Za pośrednictwem tego artykułu, dowiesz się, z jakimi rodzajami, typami i zakresem wolontariatu można mieć dzisiaj do czynienia. Zachęcamy do poczytania wszystkich rozważających podjęcie się tego typu aktywności […]

Wolontariat sieciowy

0 Comments

W ramach wolontariatu sieciowego można mówić o takiej pracy, która będzie bazowała na niewychodzeniu z domu i realizacji rzeczy na szczytny cel, czyli w ramach pomocy oferowanej drugiemu człowiekowi. Jak to zrobić? Dowiesz się w dalszych fragmentach. Wolontariat sieciowy, czyli inaczej e-wolontariat czy wolontariat internetowy opiera się na wejściu na daną stronę instytucji charytatywnej i […]

Wolontariat na długo czy jednorazowo?

0 Comments

Wśród rozlicznych rodzajów i form wolontariatu, na szczególną uwagę zasługują wolontariaty akcyjne oraz długoterminowe. To, że chcesz komuś pomóc z jednej strony może stanowić udzielane przez Ciebie wsparcie długoterminowe, ale z drugiej nierzadko jest też jednorazowe. Wśród rozmaitych form wolontariatu, warto zatem wyszczególnić podział aktywności społecznych wolontariuszy pod kątem czasu ich trwania. Jeżeli mowa o […]