Wolontariat – charakterystyka aktywności

0 Comments

Termin wolontariat wiąże się z łacińskim słowem oznaczającym dobrowolny i taki właśnie okazuje się być charakter tego rodzaju pracy. Na początku wolontariat istniał po to, żeby wspierać osoby w nagłych, pilnych potrzebach. Ogólniespedycja do 3,5 ton rzecz biorąc jednak z czasem skala niesienia pomocy zupełnie bezinteresownie, nie oczekując w zamian na wynagrodzenie materialne zaczęła się rozszerzać do tego stopnia, że dzisiaj wolontariat można scharakteryzować znacznie szerzej niż jeszcze nawet parę lat temu. Czym się on odznacza obecnie?
Wolontariat przede wszystkim wiąże się na dziś dzień z pomocą, która jest dawana tylko i wyłącznie po to, żeby zwiększać motywację oraz aby dawać satysfakcję wszystkim, którzy chcą nieść wsparcie innym ludziom, nic za to nie oczekując.

Po co jednak ludzie chcą, żeby motywować się w taki sposób? Po to, żeby zrobić coś, co niesie korzyść ogólną, społeczną, aby zrobić coś dobrego dla innych, ale też żeby zdobyć w czymś doświadczenie i pokornie się uczyć nowych rzeczy – dlatego też tak cenna okazuje się pomoc wolontariuszy studentów, którzy do tej pory nie mieli okazji zaznajomić się z przyszłym zawodem od strony praktycznej, jedynie w teorii, więc to, co uda im się zdziałać w ramach wolontariatu będą mogli wpisać do CV. Wielu ludzi działa w wolontariacie ponieważ dysponuje odpowiednimi środkami materialnymi, a co za tym idzie może sobie pozwolić na wspieranie innych potrzebujących. Nie zapominajmy także o filantropii, która jest częstąwiadomości Puck potrzebą osób decydujących się na bycie wolontariuszem. Podobnie kwestia humanitaryzmu oraz wiele osób robi to z pobudek czysto religijnych, bowiem w takiej wierze i tradycji zostali wychowani i to nakazuje im ich religia.
Autor: http://www.hip-opole.pl/