Workcampy – na czym polegają?

0 Comments
Dziewczynka wolontariusz z sercem

W ramach wolontariatu zagranicznego wyszczególnia się tak zwane workcampy, które opierają się na parotygodniowych wyjazdach zagranicznych, to coś w rodzaju praktyk. Jest to bardzo dobry czas dla każdego chętnego rozwijać się i samodoskonalić oraz kształcić swoje umiejętności i kwalifikacje. W przypadku zagranicznego wolontariatu najczęściej chodzi wolontariuszom nie o uzyskanie wynagrodzenia materialnego, ale o to, żeby […]

Typy wolontariatu

0 Comments

Dobrowolna pomoc niesiona wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują określa się terminem wolontariatu. Oczywiście pojęcie to wchodzi w grę dla nazewnictwa danej aktywności społecznej tylko i wyłącznie w momencie, kiedy decydujemy się na udzielanie wyżej wspomnianej formy wsparcia i świadczeń zupełnie życzliwie, bezinteresownie, a na pewno bez chęci uzyskania w zamian jakiegokolwiek wynagrodzenia w postaci środków […]

Wolontariat zagraniczny

0 Comments

Do różnorodnych form świadczeń wolontariatu zaliczyć należy między innymi wolontariat zagraniczny o charakterze międzynarodowym, który opiera się w szczególności na takich działaniach jak praca za granicą. Najczęściej chodzi tu o wspieranie krajów, z jakimi dany naród ma zawiązane trwałe współprace. O czym tu mowa? Sprawdź w dalszych fragmentach. Wolontariat zagraniczny innymi słowy w naszym przypadku […]

Wolontariat w naszym kraju

0 Comments

W naszym kraju na bardzo szeroką skalę rozwija się wolontariat, który stanowi działalność często filantropijną, humanitarną oraz charytatywną. Okazuje się to aktywność wykonywana od wielu lat, jaka z czasem zwiększa skalę swojego zainteresowania ze strony osób dobrodusznych i życzliwych, empatycznych, chcących nieść bezinteresowną pomoc innym ludziom znajdującym się w potrzebie. Warto zatem zwrócić uwagę na […]

Wolontariat – informacje ogólne

0 Comments

Wolontariatem określa się dobrowolną pracę, która jest realizowana w celu wsparcia osób potrzebujących, bez pobierania za ten rodzaj świadczeń jakichkolwiek środków pieniężnych. Pojęcie wolontariatu pojawiło się już lata temu a jego nazewnictwo zostało zaczerpnięte z języka łacińskiego, ściślej rzecz biorąc pochodzi od tamtejszego słowa voluntarius czyli w dosłownym rozumieniu dobrowolny. Jest to rodzaj świadczenia, który […]

Czym jest fundacja?

0 Comments

Fundacja jest to pojęcie wywodzące się z języka łacińskiego, które odnosi się do łacińskiego terminu fundatio. Jest to nic innego jak w dosłownym tłumaczeniu założenie, fundament, budowa, umocnienie oraz utwierdzenie. Warto popatrzeć pod kątem etymologicznym, że fundacja wzięła się od określenia fundus, jakie tyczy się także majątku oraz posiadłości. W kontekście dzisiejszego rozumienia tego pojęcia, […]

Stowarzyszenie

0 Comments

Termin stowarzyszenie odnosi się do organizacji o charakterze pozarządowym, która podobnie jak fundacja ma na celu udzielanie wsparcia innym osobom. W tym przypadku bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że jest to organizacja społeczna, która stanowi pod kątem prawnym zrzeszenie. Jest ona tworzona przez grupę członków, którzy podzielają ten sam wspólny cel oraz mają […]