Stowarzyszenie

0 Comments

Termin stowarzyszenie odnosi się do organizacji o charakterze pozarządowym, która podobnie jak fundacja ma na celu udzielanie wsparcia innym osobom. W tym przypadku bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że jest to organizacja społeczna, która stanowi pod kątemhttp://www.denarte.pl/uslugi/ortodoncja/ prawnym zrzeszenie. Jest ona tworzona przez grupę członków, którzy podzielają ten sam wspólny cel oraz mają podobne, zbliżone zainteresowania. Polska posiada mnóstwo rozlicznych rodzajów stowarzyszeń, co wynika przede wszystkim z tego względu, że w kategorii organizacji pozarządowych, to właśnie ten rodzaj instytucji jest bardzo powszechny w naszym kraju. Na drugim miejscu po stowarzyszeniu znajduje się natomiast fundacja. Cechą nadrzędną, niezależnie już od faktu, czy mówimy o stowarzyszeniu czy też o fundacji jest fakt, że wszystkie te instytucje mają charakter niezarobkowy, pozamaterialny.
W przypadku osób zakładających stowarzyszenie chodzi zwłaszcza o to, że w odróżnieniu od tych z fundacji, nie mają oni obowiązku tworzenia statutu.

Wystarczy, żeby posiadali regulamin i w oparciu o niego działali. Warto także wspomnieć o ewidencji stowarzyszeń zwykłych, gdzie dokonują rejestracji. Wystarczy w tym celu zwykła wizyta w urzędzie. Nie ma to żadnej osobowości prawnej i dlatego pod kątem formalnym mówi się, że stowarzyszenie to organizacja pozarządowa, która cechuje się byciem tak zwaną ułomną osobą prawną. Nie stanowi większej trudności, aby zaciągała ona zobowiązania, by była pozywana czy też by jąwww.ubezpieczeniepojazdu.com pozywano, może także dysponować kapitałem zgromadzonym na określony cel i ma prawo do ubiegania się o dotacje. Nie może natomiast realizować działalności ekonomicznej w postaci gospodarczej, ale także i odpłatnej.
Autor: farby antykorozyjne