Czym jest fundacja?

0 Comments

Fundacja jest to pojęcie wywodzące się z języka łacińskiego, które odnosi się do łacińskiego terminu fundatio. Jest to nic innego jak w dosłownym tłumaczeniu założenie, fundament, budowa, umocnienie oraz utwierdzenie. Warto popatrzeć pod kątem etymologicznym, że fundacja wzięła się od określenia fundus, jakie tyczy się także majątku oraz posiadłości. W kontekście dzisiejszego rozumienia tego pojęcia, fundacją określa się daną formę prawną, tyczącą się pozarządowych stowarzyszeń jakie mają kapitał przeznaczony na dany, jeden, ściśle określony i wskazany przy zakładaniu organizacji cel. Koniecznym wymogiem narzuconym odgórnie z samego faktu uregulowań prawnych okazuje się także obowiązkowy status, jaki jest niezbędny bowiem zawiera wszystkie rozporządzenia i zasady dotyczące funkcjonowania fundacji oraz sensu jej założenia.

Bardziej powszechne organizacje o charakterze pozarządowym ni fundacje to natomiast stowarzyszenia, których jest w naszym kraju więcej i cieszą się one nieco większą popularnością, ale nie da się ukryć, że tuż za stowarzyszeniami znajdują się właśnie omawiane fundacje. Są one swego rodzaju zakładami, a więc stanowią osobę prawną. W naszym kraju istnieje osobne rozporządzenie prawne, jakim jest ustawa z dnia szóstegoprawo rolne kwietnia 1984 roku o fundacjach. To ona reguluje sposób ich funkcjonowania oraz to, w jaki sposób są one zakładane oraz jak działają. Biorąc zaś pod uwagę zasady prawne, jako fundację rozumie się organizację społeczną, która ma wyodrębnioną odpowiednio masę majątkową.
Autor: