Wolontariat – informacje ogólne

0 Comments

Wolontariatem określa się dobrowolną pracę, która jest realizowana w celu wsparcia osób potrzebujących, bez pobierania za ten rodzaj świadczeń jakichkolwiek środków pieniężnych. Pojęcie wolontariatu pojawiło się już lata temu a jego nazewnictwo zostało zaczerpnięte zDobry trener personalny języka łacińskiego, ściślej rzecz biorąc pochodzi od tamtejszego słowa voluntarius czyli w dosłownym rozumieniu dobrowolny. Jest to rodzaj świadczenia, który wykonywany jest zawsze bezinteresownie po to, żeby realizować coś z poczuci chęci pomagania i niesienia wsparcia innym. Osoba, która decyduje się na tego rodzaju pomoc w ramach wolontariatu to wolontariusz. Może nim zostać człowiek w każdym wieku bez wyjątku, tak osoba na etapie szkoły czy studiów, jak i człowiek starszy.
Wolontariusz zawsze musi pracować za darmo na tym polega jego praca wolontariusza.

Wszystko to opiera się z kolei o ustawę, jaka tyczy się działalności pożytku publicznego. Wolontariat nie jest nigdy obowiązkowy, ani nie może mieć charakteru obligatoryjnego. Zawsze jest on związany z pracą na rzecz albo konkretnej osoby, albo stowarzyszenia, fundacji, czy tez organizacji o charakterze pozarządowym. Do tego, chętnie na wolontariuszy czekają rozliczne instytucje, które prosperują na rozmaitą skalę jako organizacje społeczne z natury. Poprzez prace wolontariusza, można i powinno się szerzyć dobry wkład, pracę na rzecz innych, bez czerpania przez kogokolwiek za ten rodzaj świadczeń jakichkolwiek zysków. Jako praca bezpłatna, w kontekście wolontariatu, rozumie się pracę pozbawioną wynagrodzenia materialnego i najczęściej wolontariusze robią to w celu uzyskania własnej satysfakcji, dla poczucia misji, jaką mają do spełnienia i z dobrego serca.
Autor: