Wolontariat w naszym kraju

0 Comments

W naszym kraju na bardzo szeroką skalę rozwija się wolontariat, który stanowi działalność często filantropijną, humanitarną oraz charytatywną. Okazuje się to aktywność wykonywana od wielu lat, jaka z czasem zwiększa skalę swojego zainteresowania ze strony osób dobrodusznych i życzliwych, empatycznych, chcących nieść bezinteresowną pomoc innym ludziom znajdującym się w potrzebie. Warto zatem zwrócić uwagę na to, że akurat w Polsce, pojęcie wolontariatu jest znane od paru dekad. Jak się zrodziła tego rodzaju misja społeczna, która dzisiaj realizowana jest w tak szerokim wachlarzu i rozmaitym zakresie? Sprawdź to w dalszych fragmentach.
Wolontariat w Polsce rozwija się od parudziesięciu lat, a co za tym idzie – mowa o jego początkach w roku 1990. Wówczas zrodziły się pierwsze wolontariaty, które stanowiły organizacje o charakterze pozarządowym.

W szczególności miało to miejsce właśnie wtedy, bowiem był to czas ogólnych zmian ustrojowych w naszym kraju. Badania ogólnopolskie przeprowadzone z kolei w roku 2008 pokazały, że wolontariuszami w tym czasie było przeszło cztery miliony rodaków, z czego wszyscy byli osobami dorosłymi, pełnoletnimi! Jak pokazały statystyki zgromadzone przez ekspertów Stowarzyszenia Klon/Jawor z wyżej wymienionego rocznika, było to przeszło jedenaście procent.
Nie zapominajmy także o jeszcze jednej kwestii, a mianowicie – wolontariat w naszym kraju nie jest i tak aż na tyle rozpowszechnionym procesem jak w wielu innych państwach naszego kontynentu, a zwłaszcza na terenie krajów zachodnich. Powód? Najczęściej wiąże się to z faktem zarobków, które w Polsce są dość niskie, więc mało ktohttp://porownajoferteac.pl/towarzystwa-ubezpieczeniowe-oc/ może sobie pozwolić na pracę wiążącą się z niesieniem dobra, czy realizacją tego, co go pasjonuje, lecz kompletnie za darmo.
Autor: ile kosztuje oc samochodu