Typy wolontariatu

0 Comments

Dobrowolna pomoc niesiona wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują określa się terminem wolontariatu. Oczywiście pojęcie to wchodzi w grę dla nazewnictwa danej aktywności społecznej tylko i wyłącznie w momencie, kiedy decydujemy się na udzielanie wyżej wspomnianej formy wsparcia i świadczeń zupełnie życzliwie, bezinteresownie, a na pewno bez chęci uzyskania w zamian jakiegokolwiek wynagrodzenia w postaci środków […]

Najpowszechniejsze formy wsparcia

0 Comments

Zanim podejmiesz decyzję o tym, że chcesz nieść pomoc i wsparcie potrzebującym, działając w formie dobrowolnego i niewiążącego się z wynagrodzeniem materialnym wolontariatu, koniecznie przeczytaj niniejszy poradnik. Za pośrednictwem tego artykułu, dowiesz się, z jakimi rodzajami, typami i zakresem wolontariatu można mieć dzisiaj do czynienia. Zachęcamy do poczytania wszystkich rozważających podjęcie się tego typu aktywności […]

Wolontariat szkolny i pracowniczy

0 Comments

Wolontariatów może być mnóstwo, jeżeli chodzi o ich rodzaj oraz formę, w jakiej aktywność społeczna jest realizowana. To, co jest wspólne dla wszystkich typów wsparcia, to zwłaszcza brak jakichkolwiek środków pieniężnych uzyskiwanych jako wynagrodzenie materialne za świadczoną pomoc. Niemniej jednak, spośród szeregu rozmaitych rodzajów wolontariatu, wyszczególnia się zwłaszcza dwa podstawowe, jakie zdobyły chyba na dziś […]