Wolontariat zagraniczny

0 Comments

Do różnorodnych form świadczeń wolontariatu zaliczyć należy między innymi wolontariat zagraniczny o charakterze międzynarodowym, który opiera się w szczególności na takich działaniach jak praca za granicą. Najczęściej chodzi tu o wspieranie krajów, z jakimi dany naród ma zawiązane trwałe współprace. O czym tu mowa? Sprawdź w dalszych fragmentach. Wolontariat zagraniczny innymi słowy w naszym przypadku […]

Czym jest fundacja?

0 Comments

Fundacja jest to pojęcie wywodzące się z języka łacińskiego, które odnosi się do łacińskiego terminu fundatio. Jest to nic innego jak w dosłownym tłumaczeniu założenie, fundament, budowa, umocnienie oraz utwierdzenie. Warto popatrzeć pod kątem etymologicznym, że fundacja wzięła się od określenia fundus, jakie tyczy się także majątku oraz posiadłości. W kontekście dzisiejszego rozumienia tego pojęcia, […]

Wolontariat – charakterystyka aktywności

0 Comments

Termin wolontariat wiąże się z łacińskim słowem oznaczającym dobrowolny i taki właśnie okazuje się być charakter tego rodzaju pracy. Na początku wolontariat istniał po to, żeby wspierać osoby w nagłych, pilnych potrzebach. Ogólnie rzecz biorąc jednak z czasem skala niesienia pomocy zupełnie bezinteresownie, nie oczekując w zamian na wynagrodzenie materialne zaczęła się rozszerzać do tego […]

Wolontariat na długo czy jednorazowo?

0 Comments

Wśród rozlicznych rodzajów i form wolontariatu, na szczególną uwagę zasługują wolontariaty akcyjne oraz długoterminowe. To, że chcesz komuś pomóc z jednej strony może stanowić udzielane przez Ciebie wsparcie długoterminowe, ale z drugiej nierzadko jest też jednorazowe. Wśród rozmaitych form wolontariatu, warto zatem wyszczególnić podział aktywności społecznych wolontariuszy pod kątem czasu ich trwania. Jeżeli mowa o […]