Workcampy – na czym polegają?

0 Comments
Dziewczynka wolontariusz z sercem

W ramach wolontariatu zagranicznego wyszczególnia się tak zwane workcampy, które opierają się na parotygodniowych wyjazdach zagranicznych, to coś w rodzaju praktyk. Jest to bardzo dobry czas dla każdego chętnego rozwijać się i samodoskonalić oraz kształcić swoje umiejętności i kwalifikacje. W przypadku zagranicznego wolontariatu najczęściej chodzi wolontariuszom nie o uzyskanie wynagrodzenia materialnego, ale o to, żeby […]

Wolontariat w naszym kraju

0 Comments

W naszym kraju na bardzo szeroką skalę rozwija się wolontariat, który stanowi działalność często filantropijną, humanitarną oraz charytatywną. Okazuje się to aktywność wykonywana od wielu lat, jaka z czasem zwiększa skalę swojego zainteresowania ze strony osób dobrodusznych i życzliwych, empatycznych, chcących nieść bezinteresowną pomoc innym ludziom znajdującym się w potrzebie. Warto zatem zwrócić uwagę na […]

Wolontariat – informacje ogólne

0 Comments

Wolontariatem określa się dobrowolną pracę, która jest realizowana w celu wsparcia osób potrzebujących, bez pobierania za ten rodzaj świadczeń jakichkolwiek środków pieniężnych. Pojęcie wolontariatu pojawiło się już lata temu a jego nazewnictwo zostało zaczerpnięte z języka łacińskiego, ściślej rzecz biorąc pochodzi od tamtejszego słowa voluntarius czyli w dosłownym rozumieniu dobrowolny. Jest to rodzaj świadczenia, który […]

Stowarzyszenie

0 Comments

Termin stowarzyszenie odnosi się do organizacji o charakterze pozarządowym, która podobnie jak fundacja ma na celu udzielanie wsparcia innym osobom. W tym przypadku bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że jest to organizacja społeczna, która stanowi pod kątem prawnym zrzeszenie. Jest ona tworzona przez grupę członków, którzy podzielają ten sam wspólny cel oraz mają […]

Wybrane formy wolontariatu

0 Comments

Działanie w wolontariacie, czyli dobrowolnej pracy możliwe jest na różnorodne sposoby, co wynika przede wszystkim z tego względu, że jest cała masa rozmaitych form wsparcia w tym przypadku. Warto zwrócić szczególną uwagę na przykład na wolontariat realizowany indywidualnie, ale także wolontariat zawodowy, pracę z grupą, czy też wolontariat okolicznościowy. W dalszych fragmentach opiszemy kilka najważniejszych […]

Wolontariat sieciowy

0 Comments

W ramach wolontariatu sieciowego można mówić o takiej pracy, która będzie bazowała na niewychodzeniu z domu i realizacji rzeczy na szczytny cel, czyli w ramach pomocy oferowanej drugiemu człowiekowi. Jak to zrobić? Dowiesz się w dalszych fragmentach. Wolontariat sieciowy, czyli inaczej e-wolontariat czy wolontariat internetowy opiera się na wejściu na daną stronę instytucji charytatywnej i […]

Wolontariat indywidualny

0 Comments
Dziewczynka wolontariusz z sercem

W ramach wolontariatu można realizować bardzo rozmaite formy aktywności społecznej. Jej wymiar jest uzależniony od tego, co konkretnie chce robić wolontariusz i na jakiego rodzaju działalności mu najbardziej zależy. W związku z powyższym, warto zwrócić uwagę na nasz artykuł, w którym odniesiemy się do dostępnych form pracy w wolontariacie. O czym mowa? Na pewno trzeba […]